Evangelisatiemateriaal

2023-10 Garden of Hope .jpg

Evangelisatiemateriaal

Iedere maand maken wij als team evangelisatiemateriaal om uit te delen op alle community centers. Denk aan materiaal rond de thema's: 'Wie is God?' 'Wat is wedergeboorte?' 'Waarom is voorouderverering onbijbels?' of 'Zijn dromen waar?' Daarnaast bestellen wij ook veel lectuur uit Nederland om uit te delen. Deze eenvoudige boekjes zijn een belangrijk middel om Bijbels onderwijs vorm te geven en belangrijke thema's te behandelen met de hoorders. In 2024 willen wij het reeds ontwikkelde materiaal verder doorontwikkelen, zodat er gewerkt wordt aan verdieping. Ook willen wij graag meer materiaal drukken en bestellen, zodat ons bereik groter wordt. Maar zowel het zelf drukken van materialen als het bestellen ervan, brengt hoge kosten met zich mee.

Doneer als bedrijf | Klik hier

Terug naar boven