Staff gebouw voor de Garden of Hope particulier

2023-04 Garden of hope groen door overvloedige regelval-6.jpg

Staff gebouw voor de Garden of Hope

Staff gebouw voor de Garden of Hope

Op het community center de Garden of Hope komen dagelijks zo'n 300 mensen én er werkt een lokale staff van 25 personeelsleden. Op het terrein vinden verschillende activiteiten plaats. Zo geven we er Bijbels onderwijs voor kinderen en ouderen. Ook is er een bejaardentehuis, een werkgelegenheidsproject (grote moestuin), een crèche voor de jonge kinderen van moeders die in de tuin en keuken werken. Vanwege de vele stafleden en activiteiten, is er een manager die de dagelijkse, lokale leiding heeft. Deze manager heeft een kantoor nodig. Hiernaast is het wenselijk dat onze zendingswerker Lindhoud een eigen plek heeft om (vertrouwelijke) gesprekken te voeren en zijn voorbereidingen te doen. Daarnaast is er behoefte aan een overlegruimte zodat er stafmeetings gehouden kunnen worden. Al met al: een eenvoudig stafgebouw met verschillende ruimtes, die noodzakelijk is om ons werk goed te kunnen doen.

Doneren als bedrijf |   klik hier

2023-05 Voedseluitreiking Hammanskraal-1.jpg
Terug naar boven